POSIŁKI REGENERACYJNE

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych dokumentem uściślającym warunki i terminy wydawania posiłków jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki.
 Od 1 listopada do 31 marca jeśli prace pracownika:
a)
związane są z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
3. Sporadycznie jeśli prace pracownika związane są z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.
Posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.”
   

Mając na uwadze powyższe wytyczne pragniemy zaoferować dla pracowników Państwa firmy posiłki jednodaniowe, dowożone w opakowaniach jednorazowych - termicznych.
Dania będą dowożone na ustalone wcześniej godziny.
Cena jednego posiłku wynosi 7,5  zł z 8% VAT.  W kwocie zawarty jest koszt posiłku, opakowania oraz transportu.  
Na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oraz wytycznych samych konsumentów przedstawiamy poniżej menu posiłków regeneracyjnych:  
Zupy: ( wszystkie zupy są z pieczywem lub wkładką)
 • Gulaszowa
 • Grochowa
 • Bogracz
 • Żurek śląski
 • Pieczarkowa
 • Jarzynowa
 • Ogórkowa
 • Kapuśniak
 • Krupnik
 • Fasolowa
 • Flaczki wołowe/drobiowe
 • Kartoflanka
 • Kalafiorowa
 • Szpinakowa
 • Barszcz zabielany z jajkiem
 • Kalafiorowa
 • Fasolka po bretońsku
  Powyższe dania mają charakter propozycji. Jesteśmy otwarci na wszelkie inne propozycje menu.   Posiłki będą przygotowywane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. Posiłki charakteryzują się wysoką jakością, posiadają właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę.  
Zupa z wkładką ok. 450 g.
Zupa bez wkładki – dodatek pieczywo